- Vi har fått mer ut av oppholdet enn vi håpet på

Obersten som er sjef for de amerikanske marinesoldatene på Værnes skryter av øvingssamarbeidet i Norge. Men amerikanerne har kjøpt inn hundrevis av par med norske ullsokker for å holde varmen.

Inspiserte fjellager. Leder for representantenes hus, Paul Ryan (nr tre fra v.) var en av dem som denne uken besøkte de amerikanske soldatene på Værnes. Her forteller major Thomas Stona om lagrene i norske fjell til de amerikanske kongressmedlemmene.  Foto: Victoria Ross/U.S. Marine Corps Forces

- Det er bare gått ca. 90 dager siden hovedstyrken kom til Norge, men vi har absolutt fått det vi ønsket da vi kom hit, sier sjef for den amerikanske styrken på Værnes, oberst Douglas Bruun.