Glede i Ørland over omfattende støytiltak

Regjeringen vil bruke 1,5 milliarder kroner på støyreduserende tiltak på og rundt flystasjonen på Ørlandet.

De nye kampflyene F-35 støyer vesentlig mer enn dagens F-16 og krever derfor ekstra støyreduserende tiltak på og rundt flystasjonen på Ørland. Her tar en F-35 av fra rullebanen ved flyprodusenten Lockheed Martins anlegg i Fort Worth i Texas. 

- Dette er noe helt annet enn hva vi ble presentert for i utgangspunktet, sier Hans Kristian Norset, leder av Støygruppa i Ørland.