Arbeiderpartiet:

- Useriøst og uforsvarlig hastverk på Fosen

Arbeiderpartiet avviser ikke en storkommune på Fosen, men karakteriserer prosessen og tidsfristene på Fosen som useriøse.

Fylkesleder Karianne Tung i Sør-Trøndelag Ap er kritisk til hastverket for en Fosen-løsning. Her på vei til landsmøte i Arbeiderpartiet med sin kollega fra nordfylket, Arild Grande.  

I likhet med Senterpartiet, garanterer Arbeiderpartiet nå for at alle kommuner som angrer seg til høsten skal få mulighet til å snu. Også kommuner som ikke direkte blir tvunget sammen med vedtak i Stortinget.