- Det her er ikke noe å spare på, riv skiten

Karl-Ove Bjørnstad vil fjerne de vernede bygårdene han eier på Møllenberg i Trondheim. Byantikvaren sier bastant nei, og Bjørnstad trues med bøter.

Slik ser de vernede bygårdene i Nedre Møllenberg gate 99–101 ut. Karl-Ove Bjørnstad som eier bygårdene vil rive.   Foto: Morten Antonsen

- Kommunen bør slippe seg løs, og si at det ikke er noe restverdi i disse bygningene. La meg heller få lov til å bygge boligblokk, og pynte opp området. Vi er kommet dit nå at vi bør rive skiten, sier Karl-Ove Bjørnstad.