Vikarierende innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg:

- Frps innvandringslinje er akseptert i Norge

Flertallet på Stortinget vil at tilbakekallelse av statsborgerskap bare kan skje ved dom. Frps Per Sandberg advarer mot kaos. Han advarer også sitt eget parti mot å gå for doble statsborgerskap.

VIKAR: Fiskeriminister Per Sanmdberg er ogsåInnvandrings- og integreringsminister for tiden. 

LANDSMØTE I FRP