Skal bygge superbuss-stasjoner og knutepunkt for 227 millioner i 2017

Kontaktutvalget i Miljøpakken er enige: Det skal bygges holdeplasser og omstigningspunkter for superbuss for 227 millioner kroner i 2017.

2017-prosjekter. Det er satt av 227 millioner kroner til bygging av 42 stasjoner, fire omstigningspunkt og ett knutepunkt. 

Kontaktutvalget behandlet fredag de videre rammene for arbeidet med superbuss. Det ble raskt oppnådd enighet på de punktene hvor det var forskjeller på superbussvedtakene i bystyret og fylkestinget onsdag.