- Det er viktig at også lærerne ser dette papirberget

- Vi vil vise alle hvor mye vi forbruker, sier Bridget Kulego og viser frem et berg av A4-ark.- Alt dette papiret skriver skolen ut i løpet av én måned.

Nok nå: Bridget Kulego viser frem skolens forbruk av papir på en måned. 

Bridget forteller at uka begynte med at læreren skrev på tavla. Elevene fikk notere på telefonen – papirløst.