Livet med kommunen:

Første og siste reis med kommunen

Kirketjener Ludvik Fageraunet tar seg av det siste møtet med kommunen. Men livet med kommunen startet allerede før fødselen.

Tvillingene Tonje og Lilly hadde sitt første «møte» med kommunen allerede før de ble født. Det var da mamma Tone By Nordtømme var på svangerskapskontroll på helsestasjonen i Åfjord.