Livet med kommunen:

Hva gjør egentlig en kommune?

Kommunereform, kommunesammenslåing og Fosen som én kommune, har preget nyhetsbildet siste året. Neste uke flytter Adresseavisen inn i Åfjord for å utforske livet med kommunen.

Kreditering: INGRID MEISINGSET

Saken oppdateres.

Hva gjør en kommune, og hvordan påvirker kommunen livet vårt? Det skal vi finne ut når Adresseavisen flytter inn i Åfjord én uke fra 8. mai. Vi håper på hjelp fra både fastboende og fritidsåfjordinger for å vise oss hvordan livet i Åfjord er, og hva som er bra og mindre bra.

Kommunen tar hånd om oss fra vi er et lite foster i mors mage. Menneskene møter kommunen aller først gjennom jordmor, helsesøster og kommunelege. Så fortsetter det med barnehage, skole, idrettsanlegg, kulturskole, bibliotek, kino, reguleringsplaner, byggesøknader, ulike helsetjenester, eldreomsorg og helt til slutt gravlegging.Fakta Åfjord
 • Kommunesenteret ligger på Årnes
 • Innbyggere: 3272 (2016-tall)
 • Kommunalt ansatte: 344 fordelt på 293,8 årsverk
 • Driftsbudsjettet for 2017 er på 200,4 millioner kroner
 • To offentlige skoler: Åset skole og Stokksund oppvekstsenter
 • Tre offentlige barnehager: By i Stordalen, Stokksund og Maribo på Årnes. I tillegg har den private barnehagen Heggli barnehage (eid av Norsk Luthersk Misjonssamband) driftsavtale med kommunen.
 • Helsestasjon med jordmor og helsesøster i kommunesenteret
 • Ett sykehjem
 

LES OGSÅ: Her er Sanners argumenter for å slå sammen kommuner

- Stiller opp når folk trenger oss

- Vi skal stille opp for folk når de trenger oss, sier rådmann Per Johansen i Åfjord om hva som er viktigst med en kommune. Han er opptatt av at kommunen skal ha gode tjenester.

- Vi skal ha god eldreomsorg, skole, barnehage og legetjeneste. Målet er et trygt og godt samfunn, sier han.

- Det aller viktigste er at folk har en jobb, legger ordfører Vibeke Stjern til.

- Kommunen må engasjere seg i næringsutvikling for å legge til rette for flere arbeidsplasser, sier hun.


Fosen-floka
 • Fylkesmannen i Sør-Trøndelag mener hele Fosen må slå seg sammen til én kommune på sikt, kanskje allerede i 2020.
 • Rissa og Leksvik går sammen til Indre Fosen kommune allerede 1. januar 2018.
 • På ytre Fosen står problemene i kø.
 • Osen har vedtatt å fortsette alene. Fylkesmannen mener kommunen må velge om de på sikt vil slå seg sammen med Fosen eller gå nordover.
 • Åfjord og Roan har gjensidige vedtak om sammenslåing.
 • Ørland og Bjugn hadde gjensidig intensjonsavtale om sammenslåing, men kommunesenteret skulle ligge i Bjugn og ørlendingene sa nei i folkeavstemning.
 • Bjugn vendte seg da til Åfjord og Roan.
 • Roan vedtok rett før jul at de fortsatt vil slå seg sammen med Åfjord, men ikke med Bjugn.
 • 31. januar vedtok Åfjord at kommunen vil slå seg sammen med Bjugn og Roan.
 • 31. januar vedtok Bjugn at kommunen vil slå seg sammen med Åfjord.
 • Stortingsflertallet går for å slå sammen Åfjord og Roan til én kommune og Ørland og Bjugn til én.
 • Alternativet er å slå alle sju Fosen-kommunene sammen.
 • Stortinget vedtar kommunereformen 8. juni 2017.
 

Gjennomsnittskommune

Åfjord er litt mindre enn en norsk gjennomsnittskommune i antall innbyggere. Snaut 3 300 mennesker bor i kommunen som absolutt ikke er gjennomsnittlig når det gjelder flatemål. Åfjord har et kjempeareal på nesten tusen kvadratkilometer med fjell, fjord, innland og kyststripe. Til sammenligning har nabokommunen i sør, Bjugn, en utstrekning på langt under det halve.

Dette er Åfjord kommune. 

 

Vi vet også at dagens Åfjord kommune om få år blir erstattet med en større kommune. Akkurat nå er spørsmålet om Åfjord blir slått sammen med Roan eller om Stortinget slår sammen de sju fosenkommunene til én. Før 17. mai skal kommunene på Fosen si sin mening for eller mot storkommunen.

LES OGSÅ: - For kort tid for Fosen kommune

LES OGSÅ ADRESSEAVISENS LEDER: God Fosen-konklusjon, men fristen er for knapp

Innspurt i kommunereformen

Det er absolutt siste innspurt før Stortinget skal vedta kommunereformen i juni, og på Fosen kan det bli tvang. Årsaken er at kommunene der ikke har klart å finne fram til løsninger for en ny kommunestruktur som stortingsflertallet godtar.

Men før Åfjord legger ut på siste reis som egen kommune, skal vi bruke en uke på å utforske dette samfunnet på yttersida av Fosen.

LES OGSÅ: Storkommune på Fosen kan bli vedtatt i ekspressfart

- Gode tjenester til folket

- Så lenge Stortinget vil at det skal bo folk overalt, må samfunnet også gi gode tjenester til folk der de bor. I Åfjord trenger folk like gode helsetjenester og barnehagedekning som på større steder, sier Vibeke Stjern. Hun mener en kommune som Åfjord er i stand til å gi innbyggerne sine gode tjenester. Men for henne er altså det aller viktigste å legge til rette for utvikling, flere arbeidsplasser og lage et samfunn som folk har lyst å bo i.

- Vi må legge til rette og være en pådriver for at folk skal ha en jobb. Utvikling. Vi må ha utvikling, sier hun.

- Hva er poenget med å ha en fantastisk jordmor dersom ingen blir gravide eller å ha gode skoler dersom det ikke er noen barn.

Skoler og sentrum

I 2010 hadde kommunen fire skoler. I dag er det bare to igjen, men både Stokksund og Åset skole i kommunesenteret er nybygg som kommuneledelsen er stolt av. I tillegg har det blitt barnehage i gamle By skole i Stordalen. For to-tre år siden var barnehagen truet av nedleggelse. Nå er det så mange barn der at kommunen må bygge ut en avdeling til ved By barnehage.

Ordfører Stjern er også opptatt av sentrumsutvikling.

- Fjorder og fjell og natur er det jo over alt. Men folk må også ha et sted å møtes. Derfor har vi satset mye på å lage et godt sentrum på Årnes, sier hun.


Kommunereformen: Disse sammenslåingene er kommunene enige om
 • Indre Fosen: Rissa og Leksvik blir slått sammen fra 1. januar 2018. Her har Stortinget allerede gjort vedtak.
 • Trondheim blir slått sammen med Klæbu fra 1. januar 2020.
 • Hemne, Halsa og deler av Snillfjord er enige om sammenslåing fra 1. januar 2020.
 • Orkland: Meldal, Orkdal, Agdenes og deler av Snillfjord er enige om å bli en kommune fra 1. januar 2020.
 • Hitra: Deler av Snillfjord blir slått sammen med Hitra fra 1. januar 2020.
 • Namsos, Fosnes og Namdalseid er enige om sammenslåing fra 1. januar 2020.
 • Steinkjer og Verran er enige om slå seg sammen og ønsker at det skjer før 2020.
 

LES MER OM KOMMUNESAMMENSLÅING HER

På forsiden nå