- Bare fuglene ser det vi ser

En gjeng skotter forsyner seg grådig med både laks og pasta. De er sultne, de har vært ute hele dagen. På toppen av vindmøllene på Bessakerfjellet.

Sulten gjeng: Skottene Ross Sinclair, Lewis Macleod, Cailean Mcleod, Alex Maclellan, Farquhar Macrae og Danile Jamieson er de aller første gjestene i kantina i den nye brakkeriggen i Åfjord. 

Det anlegges nye veger og bygges vindkraftanlegg i Åfjord. Det betyr mye tilreisende arbeidsfolk til Åfjord. Bare for en uke siden flyttet de første anleggsarbeiderne inn i «riggen», den nye store midlertidige brakkeleiren på Frøneset rett ved Årnes sentrum.