Sjekk livskraften i din kommune her

Sammenlign deg med nabokommunene og resten av landet i disse fem kartene.

Det fins mange tall som kan si noe om hvordan det står til i landets kommuner. I tillegg er det selvsagt mange kvalitative mål som er vanskelig eller umulig å tallfeste.