- Får livet på vent når domstolene sultefôres

Politi og påtalemyndighet får stadig økte ressurser, mens domstolene må spare penger.

Venter spent: Sorenskriver Leif Otto Østerbø i Sør-Trøndelag tingrett skjenker kaffe til førstelagmann Sven-Jørgen Lindsetmo i Frostating lagmannsrett. De håper at revidert nasjonalbudsjett som legges frem torsdag, vil gi mer penger til domstolene. 

Saksbehandlingstiden øker, det blir enda lengre å vente på dom. Domstolene blir proppen i systemet.