Får ikke støtte til utvidet barnehageopptak

Trondheim kommune får ikke støtte fra staten for å gi flere unger barnehageplass.

Vil forenkle: Digitalisering skaper ifølge statsråd Jan Tore Sanner helt nye måter å levere offentlige tjenester på, og er en viktig drivkraft for forenkling og forbedring av offentlig sektor. 

Kommunen har ikke fått kompensasjon for merutgiftene som følge av utvidelsen av rett til barnehageplass i 2017.