NTNU vil samlokalisere med Studentersamfundet

Til tross for klar beskjed fra Arbeiderpartiet og Høyre, vurderer NTNU muligheten for å bygge senteret for kunst, arkitektur og musikk i Elgeseter park.

Gunnar Bovim, Marek Jasinski og ordstyrer Harry Tiller på folketsmøtet om campus tirsdag.  

NTNU ser på muligheten for et sambruk mellom Kam (senter for kunst, arkitektur og musikk) og Studentersamfundet.