Livet med kommunen:

Derfor kan Åfjord lykkes selv om kommunen blir borte

Kommunen står ved reisens slutt. I Åfjord er det stor tillit til at samfunnet skal overleve uavhengig av kommunesenter. Hvorfor det?

Ny og fin skole: Stokksund ble lagt ned som egen kommune i 1964, men i 2012 fikk bygda ny skole.Det har vært vellykket, ifølge ordføreren. Her er Julian Dønheim-Nilsen og Linnea Harbak i dissa. 

Stortinget skal si sin mening om kommunesammenslåing 8. juni. På Fosen er det meste fortsatt litt uklart. Bjugn og Åfjord vil at dagens sju skal bli én storkommune. De andre er i større eller mindre grad negative til å samle hele Fosen til én kommune.