Foreldre-beredskap i barnetoget

Løp unna, kom i skjul og ring nødtelefonen. - Jeg får frysninger på ryggen når vi som foreldre skal ta det direkte ansvaret for elevene som skal gå i 17. mai-toget, sier Kari-Anne Vik-Mo.

- Det er bra vi får informasjon om krisehåndtering, men dette oppleves som et stort ansvar, sier Kari Anne Vik-Mo. Hun skal gå i barnetoget sammen med Sofie i fjerdetrinn på Jakobsli skole. 

Brevet fra kommunen, som skal trygge foreldrene i barnetoget 17. mai, har sterke formuleringer på grunn av økt terrorberedskap.