Økt trafikk i boliggatene på Heimdal

- Vi må sikre barna våre

Stengingen av avkjørsel fra E6 til Johan Tillers vei og gjennomkjøringsforbud i Sivert Thonstads vei på Heimdal fører til mer trafikk i de trange boliggatene.

Økt trafikk. Beboerne har merket økt trafikk langs Vestre Rosten og i gatene rundt etter trafikkomlegging i området. Høyres Michael Momyr (til venstre) og beboer Jan Ruderaas vil ha trafikkanalyse for å gjøre akutte tiltak. 

- Noe må gjøres. Det er trafikkfarlig for de myke trafikantene, og biltrafikken bare øker, sier Høyres Michael Momyr.