Sponser attraktive bytiltak med 250 000

Har du en god idé til hvordan Trondheim kan bli en mer attraktiv by? I så fall bør du skynde seg.

Basse: Svartlamon søker om 135 000 kroner til støtte for å realisere prosjektet «Nasjonal Arena for Basse og Allaktivitet. De vil ta i bruk dagens parkeringsplass. 

Fristen for å komme med forslag utløper lørdag 20. mai ved midnatt.