Høgskoleringen blir stengt for all gjennomkjøringstrafikk fra slutten av mai

Flere tusen bilister i Trondheim må finne nye ruter når Høgskoleringen stenges for gjennomkjøring i 18 måneder fra slutten av mai.

Gjennomkjøringstrafikk. Tellinger viser at en stor del av trafikken i Høgskoleringen er gjennomkjøringstrafikk. Fra august 2019 skal superbusslinje 3 trafikkere strekningen. 

Årsaken til stengningen er bygging av kollektivfelt, superbussholdeplass og sykkelvei med fortau. Miljøpakken skal bruke 100 millioner kroner for å fjerne en flaskehals for busstrafikken i Høgskoleringen og bedre trafikksikkerheten for syklister på Gløshaugen.