Klager på nytt politidistrikt avvist

Politimester Nils Kristian Moe fikk det som han ville. Trøndelag politidistrikt skal bestå av sju politistasjons- eller lensmannsdistrikt.

Ny inndeling: Politimester Nils Kristian Moe fikk medhold av departementet i forslaget til organisering av Trøndelag politidistrikt. Arbeidet med fase to, som tar for seg innhold og organisering, bemanning og utvikling av arbeidsmetoder pågår for fullt. 

Ingen av kommunene i Trøndelag som klaget til Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet på at de mister lensmannen, fikk medhold.