Barnevernet tar færre barn ut av hjemmet med familieråd

På to år reduserte barnevernstjenesten på Kongsberg antallet akuttplasseringer med 90 prosent. Nå læres barnevernsansatte i Sør-Trøndelag opp i metoden.

Engasjement: Ann Kristin Lundemo (til venstre), Siri Bøthun, Toril Olsen Søtvik og Per Arne Hervik er alle opptatt av familieråd som verktøy for å løse barnevernssaker. I familieråd er det tanter, onkler, besteforeldre og andre voksne som barnet er knyttet til som engasjerer seg for å hjelpe barnet. Familieråd legger til rette for et konstruktivt samarbeid mellom barn, familie, privat nettverk og barnevern. 

I 2016 fikk 250 barn sitt familieråd i region Midt-Norge. Det er en mangedobling fra året før.