Vil nekte UKA å skjenke alkohol i Høyskoledalen

Oktoberfesten er UKAs høydepunkt for mange. I år sier rådmannen nei til alkoholskjenking i Høyskoledalen under den tradisjonsrike festen.

Sier nei: Rådmannen sier nei, men UKA håper politikerne ser annerledes på saken. 

UKA 2017 arrangeres i perioden 4. oktober til 29. oktober. I den forbindelse har arrangørene søkt om å få skjenke alkohol under ti arrangementer i Høyskoledalen.