Prisvinner Jan Egeland i Nidarosdomen

Refset norsk flyktningpolitikk

Generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen mener norske politikere finner på «unnskyldninger» for å redusere mottaket av flyktninger og asylsøkere. Tirsdag fikk han en nyinnstiftet kirkepris i Nidarosdomen.

Biskop Tor Singaas (t.h.) overrakte den første «Biskop Arne Fjellbus kirke - og samfunnspris», et trykk av Håkon Bleken, til generalsekretør Jan Egeland i Flyktninghjelpen. 

Biskop Tor Singsaas overrakte "Biskop Arne Fjellbus kirke – og samfunnspris» på vegne av Nidaros bispedømme. Egeland er den første som får prisen, en pris som skal deles ut hvert tredje år.