Revisjonen fortsetter undersøkelsen av Overvik og Være

Kontrollkomiteen ber kommunerevisjonen undersøke forholdene rundt tomteområdene Overvik og Være i forbindelse med gjennomgangen av Kystad-saken og grønn strek.

Kontrollkomiteens leder, Rolf Jarle Brøske (H), forventer at revisjonen vil gå grundig gjennom alle relevante forhold i Være og Overvik-sakene. 

I starten av mai ble en enstemmig kontrollkomité enige om å be revisjonen om å gjøre en såkalt forundersøkelse av Ap-topp Rune Olsøs og hans arbeidsgiver Staur Holdings rolle innenfor tomteområdene Overvik og Være. Adresseavisen har tidligere omtalt at Olsø og hans arbeidsgiver Staur sammen har en opsjon på Være om framtidig boligbygging. Avtalen kan gi stor inntjening i fremtiden, men det forutsetter at området ikke er vernet av grønn strek slik at det kan omdisponeres til boligområde. Etter at Aps gruppeleder Geir Waage forhandlet med Høyre om grønn strek, unnslapp Være dette særskilte vernet.