Redd Barna og NOAS reagerer kraftig:

- Norge er blitt et land asylsøkerne flykter fra

Både Redd Barna og Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) mener regjeringens håndtering av enslige mindreårige asylsøkere skremmer barna på flukt.

- Det er rystende at regjeringen utvider en praksis som de vet har så fatale konsekvenser for barn i Norge. Det er villet politikk, sier spesialrådgivere i Redd Barna Camilla Scharffscher Engeset. 

At regjeringen trosser varselropene fra fagmiljøene, og heller strammer inn praksisen enn å vise mer skjønn i asylvedtak i barnesaker fra Afghanistan, får Redd Barna til å se rødt.