Vil plassere langtrekkende luftvernraketter i Trøndelag

Trøndelag blir et av to områder i Norge som skal beskyttes av nytt langtrekkende luftvern.

Nye behov. - Vi ser et annet trusselbilde i dag enn for 15 eller 20 år siden. Andre typer våpen er i bruk og rekkevidden er blitt lengre. Det fordrer at vi prioriterer annerledes, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen (midt på bildet). Han inspiserte onsdag Ørland flystasjon og byggingen av den nye kampflybasen. 

I tillegg til store deler av Trøndelag vil også deler av Nord-Norge beskyttes av den nye luftvernparaplyen.