Den siste urørte fuglefjæra i ferd med å gå tapt:

Mener Ladestien ødelegger for fuglene

Før kunne fuglene spise, hekke og raste både i Ringvebukta, Fagerheimsbukta, Leangenbukta, Rotvollbukta, Grillstadfjæra, Ranheimsfjæra og Værebukta. Snart er den siste urørte bukta vekke. Det synes Karl-Ove Bjørnstad er fortvilt.

Naturverner: I mange år har Karl-Ove Bjørnstad vært medlem av Naturvernforbundet og WWF, og de siste årene han kontaktet flere politikere og omtrent hver eneste instans som har med forlengelsen av Ladestien å gjøre, for å få vernet Værebukta for fuglene. Nå har han egentlig gitt opp kampen. 

- Willy, er du hjemme?