Overskudd ved St. Olav bidrar til sykehus i Molde

Takket være et godt resultat ved St. Olavs Hospital, kan Helse Midt-Norge igjen legge frem et årsregnskap i pluss, og langt bedre enn forventet.

Overskudd: St. Olavs Hospital fikk i fjor et overskudd på nærmere 223 millioner kroner. 

I 2016 gikk Helse Midt-Norge (HMN) med et overskudd på 364 millioner kroner. Det er 100 millioner kroner mer enn budsjettert.