Kirkerådet utnevner ny biskop i Nidaros mandag

Forrige gang Nidaros fikk ny biskop, i 2008, var det regjeringen som tok beslutningen. Denne gangen er det Kirkerådet som utnevner den nye biskopen.

Kirkerådet samles til møte i Erkebispegården fra 12. til 14. juni. På dagsorden står blant annet tilsetti ng av ny biskop i Nidaros. 

Mandag 12. juni møtes de 15 medlemmene i Kirkerådet til møte i Erkebispegården i Trondheim. Sak 16/17 «Tilsetting av biskop i Nidaros bispedømme» er en av i alt 16 saker som skal behandles på møtet.