Nå flytter de inn i Trondheims Dubai

Med 200–230 m² å boltre seg på, egen brygge og båtplass nærmer flyttedatoen seg for de tolv eneboligene i Havseilervegen på Grilstad Marina.

Havseilervegen: Connie Husby fra Søbstad AS sørger for at området er beplantet til beboerne flytter inn. Til venstre Kanalhuset med 16 rekkehusleiligheter, i bakgrunnen de 12 eneboligene og til høyre 33 blokkleiligheter. 

Eneboligene som er på 202 og 230 m², koster fra 13 til 16,5 millioner kroner. Kjøperne er stor sett næringsdrivende.