Spor etter flere hundre nye skred avdekket i Trondheim

Ved bruk av ny laserteknologi har forskere funnet ut at det har gått langt flere skred i Trondheim enn det man hittil har vært klar over.

3D-rommet: Forskerne Louise Hansen (t.v.) og Inger-Lise Solberg ved NGU kan studere komplisert topografi med infrarøde bilder. Bildene kommer fra lasermålinger fra fly - såkalt Lidar-skanning. Gamle skred vil lettere kunne bli avdekket på denne måten. 

Skredhistorien må skrives om. Det er avdekket flere hundre nye skredkanter i Trondheim.