Vil bygge 1000 nye hurtigladere i året

For å være i rute med klimamålene må Norge innen 2020 ha 400 000 utslippsfrie biler.

Bygg flere: I dag finnes om lag 850 hurtigladere rundt omkring i landet, og køene er ofte lange. Norsk elbilforening har kommet til at det må bygges minst 1000 nye slike ladere hvert år frem mot 2020. Her en Tesla Model. 

Det må bygges minst 1000 nye hurtigladere hvert år frem mot 2020 for å kunne betjene alle elbilene.