«Vi er helt avhengige av disse englene»

Sykepleiere ved St. Olavs Hospital mobiliserer kraftig mot ledelsens forslag om å kutte i rapporteringstiden ved vaktbytte. Nå får «englene» massiv støtte.

Frustrerte: De tillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund ved St. Olavs Hospital opplever at mange sykepleiere nå er frustrerte over stadig nye krav om effektivisering og innsparing. Fra venstre Maiken Isachsen-Hagen, Gro Lillebø og Kenneth Sandmo Grip. 

- Sykepleiere er så samvittighetsfulle og lojale at de sjelden sier fra. Men dette var dråpen, sier Kenneth Sandmo Grip, foretakstillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund ved St. Olavs Hospital.