Dommen om Storheia kommer i august

- Én same er nok

- Om bare én same mister muligheten til å utøve sin tradisjonelle kultur, er det brudd på bestemmelser i folkeretten.

Klar tale: Folkerettslig har Fosen-samene en meget god sak, mener professor i urfolksrett Mattias Åhrén. Til Høyre motpartens advokat Johan Fredrik Remmen. 

Skjønnsrettssaken mellom Fosen Vind og sørsamene på Fosen er overstått. Dommen kommer tidligst i august.