- Starmus blir faglig like godt

Edvard Moser mener det faglige programmet på Starmus vil bli like godt uten at Stephen Hawking er fysisk til stede.

Hawking harsatt spor etter seg i programmet og er i høyeste grad til stede, selv om han ikke kommer til Trondheim, mener Edvard Moser. 

- Det er synd at legene har sagt nei til Hawkings deltagelse. Den som aller mest beklager det er han selv. Han ville svært gjerne til Starmus i Trondheim og hadde gledet seg. Dette var hans eneste planlagte reise i 2017, sier Edvard Moser.