- Sterke interesser vil det annerledes, men politikerne bør lytte til byplansjefen

Leder av transportkomiteen i fylkeskommunen mener Trondheim kommune bør vente på mer kunnskap før de går videre med byggeplanene øst i byen.

Karin Bjørkhaug (KrF) mener politikerne bør vente på byutredningen. 

- Vi må se alt under ett for å planlegge transportløsninger for fremtiden, sier Karin Bjørkhaug (KrF), som leder transportkomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune.