Uber på sjarmoffensiv i Trondheim

Dersom regjeringen kommer til at dagens lovverk hindrer fri konkurranse og innovasjon i persontransportnæringen, vil Uber etablere seg i Trondheim snarest mulig.

Velkommen: Uber Norges-sjef Carl Edvard Endresen ble ønsket varmt velkommen av bystyremedlem for Frp, Mats Ramo (t.v.) og leder i Trøndelag FpU Bjørn Emil Forbord Nesset. Uber ønsker et nytt regelverk slik at de kan utfordre drosjenæringen i Trondheim. 

Fredag var Carl Edvard Endresen, sjef for Uber Norge, på besøk i Trondheim. På Torget ble han tatt varmt imot av Fremskrittspartiet.