Vedtar bygging av ny E6 mellom Støren og Soknedal

Den ulykkesutsatte strekningen mellom Vindåsliene og Korporals bru kan bli en saga blott når gravemaskinene snart starter arbeidene for å lage ny E6.

Byggestart: Assisterende prosjektleder Idar Lillebo (t.v.) og prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegsen peker på traseen for ny E6 mellom Vindåsliene og Korporalsbrua. 

Mandag vedtar Stortinget byggestart og finansiering av strekningen mellom Støren og Soknedal.