- Vi må forklare, ikke virke belærende

I et samfunn som stoler stadig mindre på eksperter diskuterte elleve nobelprisvinnere hvordan vitenskap kan gjøres relevant i vårt århundre.

Starmus: 11 nobelprisvinnere var samlet på scenen. Fra venstre: Edvard Moser, Adam Riess, Chris Pissarides, Finn Kydland, George Smoot, May-Britt Moser, Adam Smith (ordstyrer), Tim Hunt, Robert Wilson, Stefan Hell, Susumu Tonegawa, og Torsten Wiesel. 

Vitenskapsfestivalen Starmus klinket til med en paneldebatt med hele 11 nobelprisvinnere.