Vurderer å selge pasienthotellet

St. Olavs Hospital trenger penger til å bygge senter for psykisk helse på Øya.

Kan bli solgt: På nytt vurderer St. Olav å selge pasienthotellet. Hotellet har 110 rom, og rundt halvparten disponeres av sykehuset. St. Olav vil imidlertid sikre retten til å bruke hotellet også ved et eventuelt salg. 

- Det har plaget meg en god del at vi har gjennomført så store investeringer på Øya, uten at vi har klart å prioritere psykisk helse. Utbyggingen av St. Olav er ikke ferdig før vi har et senter for psykisk helse på plass, sier sykehusdirektør Nils Kvernmo.