Vil skape en mer miljøvennlig plast

Plastavfall oversvømmer havet. Forskere ved Sintef jobber nå med å skape en type plast som er lettere å resirkulere.

Forsknignsleder Susie Jahren ved Sintef. 

- Det er ikke plast som er ille, men vi har brukt den på en uansvarlig måte, sier Susie Jahren, forskningsleder ved Sintef.