Areal som 700 fotballbaner skal sikre byen grønne lunger

På grunn av befolkningsvekst og boligbygging vil Trondheims grøntområder kunne krympe med en fjerdedel innen 30 år.

Turvei: Synshemmede Johan Edvard Lund og førerhunden Flint bruker gangveien mellom Hørløcks vei og IKEA er par ganger om dagen. Han synes det er positivt at kommunen vil sikre byen flere grønne lunger. 

Det er ventet at innbyggertallet frem til 2050 vil øke med om lag 70 000. I dag bor det vel 190 000 personer i Trondheim.