- Hvis Trondheim ikke leverer, vil de ikke få bonuspenger

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) utelukker ikke at Trondheim kan miste statlige midler som følge av veksten i miljøvennlige kjøretøy.

VIL IKKE LOVE «BONUS»-PENGER: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) vil ikke love at Trondheim får penger fra staten dersom ikke nullvekstmålet for biltrafikken blir oppfylt.  Foto: Linda Haugen