Trondheim Spektrum har ikke en risikovurdering for terror og sabotasje

Sikkerhetsekspert er kritisk til veiene ut og inn fra området. Styreleder i Øya velforening mener utbyggerne begår lovbrudd.

Anders Snortheimsmoen (t.v) er i Trondheim for sikkerhetsbefaring av Trondheim spektrum og den planlagte utbyggingen. Håkon Haaheim fra Øya velforening mener bystyret ikke har fått god nok informasjon om beredskap og sikkerhet. 

- Å plassere en storbyhall på Nidarø gir et stort skadepotensial ved akutte hendelser, ettersom evakueringsmulighetene har så lav kapasitet, mener sikkerhetsekspert Anders Snortheimsmoen.