Ny rapport fra UDI:

Vurderte alder på enslige mindreårige asylsøkere under Skype-intervju

UDI har intervjuet mer enn 4000 asylsøkere via Skype. Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) er sterkt kritisk til noe av videobruken.

Testpilot: Innsatsenehten i Trondheim var de første til å ta i bruk videointervjuer i 2015. 

Høsten 2015 innførte UDI videooverføring som et prøveprosjekt, blant annet ved UDIs innsatsenhet i Trondheim.