Vil at politiet alltid skal bære våpen på Værnes

Trusselsituasjonen gjør at Høyre mener politiet på Værnes må bære skytevåpen permanent.

Politimester Nils Kristian Moe vil ikke gå inn i en prinsippiell diskusjon om permanent bevæpning av politiet på Værnes. Han viser til at bevæpning vurderes ulike steder utfra trusselsituasjonen. Her bevæpnet politi fotografert på Værnes i 2014.  Foto: Frank Cadamarteri

Utspillet kommer etter at PST tirsdag denne uken slo fast at det fortsatt er relativt høy risiko for terroranslag i Norge.