Offer for seksuallovbrudd møter overgriper

Trønderne er best i landet til å bruke konfliktrådet. Første halvår er 26 saker, som omhandler seksuallovbrudd, innmeldt.

Megler: - I alt er 26 ungdommer idømt ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging i Trøndelag. Av disse er det én som er idømt ungdomsstraff, sier leder av Konfliktrådene i Trøndelag Iren Sørfjordmo 

Konfliktrådene i Trøndelag består av avdelingene i Trondheim og Steinkjer og har fått åtte prosent flere saker så langt i år sammenlignet med samme periode i fjor.