- Før var sjefene ingeniører – nå er de økonomer

Økonomene har tatt over den makta ingeniørene hadde i samfunnet, mener universitetslektor Ronny Kjelsberg. Han syns det er problematisk.

Da ingeniørene hadde makt: Forfatter og universitetslektor Ronny Kjelsberg foran inngangsdøra på Kalvskinnet i Trondheim til det som hadde navnet Trondheim ingeniørhøskole. I dag er det en del av bachelorstudiene i ingeniørutdanningen ved NTNU. 

- To yrkesgrupper er overrepresenterte i styringen av samfunnet. Det er jurister og økonomer, sier universitetslektor Ronny Kjelsberg i NTNU.