Planlegger nybygg for Tollvesenet på Værnes

Avinor er i dialog med Tollvesenet om å bygge et nybygg inne på flyplassområdet på Værnes.

Til Værnes: I sørenden på Trondheim lufthavn Værnes kan tolletatens nybygg stå innflyttingsklart høsten 2019. 

Bygget kan stå ferdig til høsten 2019.