Her har det bodd folk i 2000 år

På en åker i nærheten av Kvål, har arkeologer blant annet funnet gravhauger, ildsteder og enkelte gjenstander fra jernalderen.

- Vi har funnet fire gravhauger, et stort kokegropfelt, noen gjenstander og spor etter hus, forteller prosjektleder Merete Moe Henriksen fra NTNU. Hun daterer funnene til å stamme fra en gang mellom 500 år f.Kr. og 500 år e.Kr.